De woningmarkt moet gezond blijven doordat er meer grond vrijkomt voor sociale huurwoningen. Dit stellen woningcorporaties in een brief aan gemeenten in Het Gooi. De corporaties vinden dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden de komende jaren. Dit is volgens hen dé manier om de woningmarkt op gang te helpen in een periode waarin veel mensen op zoek zijn naar een woning. Het pleidooi komt niet geheel uit de lucht vallen. De regiogemeenten bespreken momenteel de regionale woonvisie. Hierin staat hoeveel woningen, voor welke prijs en in welke gemeente gebouwd gaat worden. De woningcorporaties vinden dat hierin te weinig ruimte is voor sociale huurwoningen. Terwijl zij concluderen dat er veel een- en tweepersoonshuishoudens zijn.

Bron: Hilversums Nieuws