Hilversum gaat starten met een wooncoachproject wat ouderen boven de 65 jaar kan helpen om hun woonbehoeftes in kaart te brengen. Vanaf eind oktober ontvangen bewoners van 65 jaar en ouder een uitnodiging voor een vrijblijvend gesprek met de wooncoach.

De woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Duduk Wonen en de Alliantie, de huurdersorganisatie en de gemeente Hilversum gaan samen werken aan het wooncoachproject in Hilversum. De uitnodiging zal worden verstuurd naar 65-plussers die wonen in een sociale huurwoningen van de corporaties.

Het project zal starten in de Hilversumse Meent en zal daarna uitbreiden. Het doel van het project is om in een persoonlijk gesprek met de bewoners te inventariseren wat de behoefte en belemmeringen zijn. Zo komen tijdens het gesprek woon-zorg- en welzijn onderwerpen aan bod om eventueel bewoners in contact te brengen met betreffende instanties.

Bron: De Woon Wijk
10-11-2018