De gemeente in Hilversum heeft berekend dat er vanaf 2021 een fors te kort is aan sociale huurwoningen. De berekeningen komt neer op minimaal 11.455 sociale huurwoningen die nodig zijn, dit komt voort uit de woonvisie voor mensen met een krappe beurs. 

Veel raadsleren vinden dat de gemeente moet ingrijpen, dat er kritisch gekeken moet worden en de afspraken worden nageleefd. Om een tekort tegen te gaan, zullen sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden in nieuwbouwprojecten. 

Een voorbeeld zijn de bouwplannen voor sociale huur aan de Lieven de Keylaan. Na de afronding van de bouw aan de Hilfertsheem en de Da Costaschool bleef een deel van het terrein leeg. Op deze restkavel gaan woningcorporaties Dudok Wonen en De Alliantie in samenwerking sociale huurwoningen realiseren. Momenteel zijn er plannen voor 63 sociale meergezinswoningen en 9 sociale eengezinswoningen. 

Bron: Hilversum.hu.nl

28-10-2019