De Federatie Huurders Commerciële Sector (FHCS) is teleurgesteld dat minister Hugo de Jonge de gereguleerde huursector ‘slechts’ optrekt naar 1000 euro en niet naar 1250 euro. Volgens de huurdersorganisatie houdt de Jonge hiermee te veel rekening met de belangen van investeerders. Deze lijken op hun beurt juist positief te zijn over de nieuwe regels.

In het voorjaar kondigde minister de Jonge aan de gereguleerde huursector uit te breiden naar 1000 tot 1250 euro. Hier kwam veel protest op vanuit verhuurders en projectontwikkelaars, en daarom is gekozen voor de laagst mogelijke optie. Concreet stijgt de limiet voor sociale huurwoningen naar 187 punten in het puntenstelsel, een huur van ongeveer 1000 euro. Momenteel ligt de bovengrens van het puntenstelsel op 141 punten, of 763 euro. De FHCS uit haar kritiek op deze beslissingen, en vindt dat de Jonge de belangen van verhuurders boven die van de huurders stelt. Volgens de organisatie lopen bijna 100.000 huishoudens huurprijsbescherming mis door deze keuze.

Het Financieele Dagblad meldt dat investeerders en ontwikkelaars juist wel tevreden zijn met de nieuwe middenhuurregels. Onder deze partijen ontstond veel onrust toen bleek dat de grens mogelijk naar 1250 euro zou gaan. Zij vreesden dat veel woningprojecten niet meer rendabel zouden zijn, en veel investeringsbeslissingen werden daardoor uitgesteld. En dit is ook niet gunstig, want nieuwbouw is juist enorm nodig.

Bron: FHCS & FD

3 oktober 2022